Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích về khả năng truy cập trang web

Tài nguyên - Nhóm thảo luận ngang hàng Polyamory

Thời khóa biểu chủ đề mùa xuân 2015

Buổi 1: Làm thế nào để bạn poly?

Buổi 2: Bảo vệ Polyamory

Buổi 3 &4: Quan hệ tình dục an toàn hơn trong các mối quan hệ poly

Buổi 5 &6: Ghen tị & Tuân thủ

Buổi 7: Giao tiếp hiệu quả