Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích về khả năng truy cập trang web

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

Ngày nhận thức về liên giới tính

October 26

|Sự kiện định kỳ(Nhìn thấy tất cả)

Một sự kiện hàng năm bắt đầu lúc 12:00 sáng ngày 26 tháng 10, lặp lại vô thời hạn

Tổ chức vào tháng 10 để kỷ niệm cuộc biểu tình liên giới tính đầu tiên diễn ra ở Boston, MA

Chi tiết

Ngày:
October 26
Trang mạng:
https://intersexday.org/