Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Ngày nhận thức về liên giới tính

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

|sự kiện định kỳ (Nhìn thấy tất cả)

Một sự kiện hàng năm bắt đầu lúc 12:00 sáng ngày 26 tháng 10, lặp lại vô thời hạn

Tổ chức vào tháng 10 để kỷ niệm cuộc biểu tình liên giới tính đầu tiên diễn ra ở Boston, MA

Chi tiết

Ngày:
Ngày 26 tháng 10 năm 2021
Trang web:
https://intersexday.org/