Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Ngày quốc tế về sự hiện diện của người chuyển giới

31 Tháng Ba, 2020

|sự kiện định kỳ (Nhìn thấy tất cả)

Một sự kiện hàng năm bắt đầu vào lúc 12:00 sáng ngày 1 tháng 1, lặp lại vô thời hạn

Dành riêng để tôn vinh những thành tựu và chiến thắng của những người chuyển giới & những người không tuân theo giới tính đồng thời nâng cao nhận thức về công việc vẫn cần thiết để cứu sống người chuyển giới.

Chi tiết

Ngày:
31 Tháng Ba, 2020
Danh mục sự kiện:
Trang web:
http://tdov.org/