Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Ngày quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

|sự kiện định kỳ (Nhìn thấy tất cả)

Một sự kiện hàng năm bắt đầu lúc 12:00 sáng ngày 17 tháng 5, lặp lại vô thời hạn

Được tạo ra để thu hút sự chú ý đến tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử mà những người LGBTQ phải trải qua.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 17 tháng 5 năm 2021
Danh mục sự kiện:
Trang web:
http://dayagainsthomophobia.org/