Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Cho thuê mặt bằng

Đặt chỗ và thuê không gian tại Trung tâm Montrose

Không gian hội họp và sự kiện dành riêng cho các mục đích phi lợi nhuận và phi đảng phái cho các cá nhân và tổ chức trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. xin vui lòng đọc tất cảĐiều khoản Sử dụng Cơ sở trước khi gửi yêu cầu đặt phòng. Tất cả khách tham dự sự kiện đều phải tuân thủ các điều khoản đã nêu và tôn trọng rằng cơ sở của chúng tôi chủ yếu dành cho và về cộng đồng LGBTQ.

Vui lòng liên hệ với LGBTQcenter@montrosecenter.org để được giải đáp thắc mắc thêm.

Làm thế nào để đặt chỗ


1. Tìm phòng của bạn

Chọn Phòng của bạn hoặc Sử dụng công cụ đề xuất phòng của chúng tôi trên trang này

2. Gửi yêu cầu đặt phòng và kiểm tra phòng trống

Chọn ngày và thời gian mong muốn cho sự kiện của bạn và cho chúng tôi biết một chút về bạn và sự kiện. Yêu cầu phải được gửi ít nhất 7 ngày trước sự kiện.

3. Xác nhận và thanh toán

Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn sau khi bạn gửi. Sau khi thành viên trong nhóm chấp thuận yêu cầu đặt phòng của bạn, bạn sẽ nhận được email có liên kết thanh toán. Quý khách phải thanh toán đầy đủ trước khi đặt phòng của quý khách được đảm bảo. Nếu bạn chọn thanh toán bằng séc hoặc tiền mặt, thanh toán phải được nhận và xử lý ít nhất 72 giờ trước sự kiện để tránh bị tính thêm phí thẻ tín dụng. Vui lòng đợi 7 ngày làm việc để được phê duyệt hoặc biết thêm thông tin từ Trung tâm Montrose.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về quy trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (713) 529-0037.

Chọn Phòng của Bạn hoặc Sử dụng Công cụ Đề xuất Phòng của Chúng tôi.


LỰA CHỌN 1

Chúng tôi sẽ tìm một phòng cho bạn

Không chắc chắn nên chọn phòng nào? Hãy cho chúng tôi biết một chút thông tin về sự kiện của bạn và chúng tôi có thể giúp bạn tìm được không gian hoàn hảo.

THÔNG TIN PHÒNG

LỰA CHỌN 2

Chọn phòng của bạn

Bạn đã biết mình muốn thuê (những) phòng nào chưa? Chuyển đến đây và gửi yêu cầu đặt phòng của bạn!