Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CỬA HÀNG

phòng 106

Từ: $60.00

* Xin lưu ý rằng trung tâm không cung cấp thiết bị âm thanh/video vào thời điểm này.

Tùy chọn thanh toán:
Tất cả các thẻ tín dụng chính được chấp nhận để thanh toán toàn bộ phí đặt phòng.

Tỷ lệ LGBTQ trong tuần: $ 40 mỗi giờ

Giá đồng minh / bạn bè các ngày trong tuần: $ 60 mỗi giờ

Tỷ lệ LGBTQ cuối tuần *: $ 60 mỗi giờ

Giá đồng minh / bạn bè cuối tuần *: $ 80 mỗi giờ
* 5 giờ chiều Thứ Sáu đến nửa đêm Chủ Nhật; và các ngày lễ.

Kích thước: 46 ′ x 37 ' | Sức chứa: 112