Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Lịch sử của chúng tôi

Trao quyền cho LGBTQ Houston từ năm 1978

Trung tâm Montrose mở cửa vào năm 1978 với tên gọi Trung tâm Tư vấn Montrose (MCC), sau Cuộc họp Thành phố I thành công rộng rãi tại Đấu trường Astro.

Trung tâm phải đối mặt với nhiều gánh nặng tài chính trong những năm thành lập, đặc biệt là do chi phí cao để cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên sống chung với HIV/AIDS. Vào những năm 1990, Trung tâm trở thành một trong những nơi đầu tiên ở Houston cung cấp chỗ ở tạm thời cho người đồng tính nam và người chuyển giới. Vào năm 2013, Trung tâm đã đổi tên từ Trung tâm Tư vấn Montrose thành Trung tâm Montrose, vì các dịch vụ đã phát triển không chỉ là tư vấn và muốn mọi người cảm thấy họ có thể đến Trung tâm để nhận các dịch vụ khác ngoài sức khỏe tâm thần.

Ngày nay, Trung tâm Montrose phục vụ như một trung tâm cộng đồng, với lịch sử lâu dài và đáng tự hào về việc trao quyền cho LGBTQ Houston kể từ năm 1978.