Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích về khả năng truy cập trang web

Hỗ trợ nhà ở

Cung cấp nhà ở cho thanh niên vô gia cư, cung cấp nhà ở giá rẻ cho người cao niên, giúp người chuyển giới tìm nguồn hỗ trợ, hỗ trợ pháp lý cho người xin tị nạn, v.v.

Nếu bạn đang sống chung với HIV / AIDS và vô gia cư hoặc có nguy cơ mất nhà ở, Trung tâm Montrose có thể giúp bạn tiếp cận nhiều nguồn lực khác nhau để giúp bạn đạt được sự ổn định. Thông qua chương trình Cơ hội Nhà ở cho Người bị AIDS (HOPWA) của liên bang, Trung tâm Montrose quản lý các loại hỗ trợ sau đây cho các cá nhân HIV + đủ điều kiện:

  • hỗ trợ thế chấp ngắn hạn
  • hỗ trợ thuê ngắn hạn
  • hỗ trợ tiện ích ngắn hạn
  • hỗ trợ thuê mở rộng
  • hỗ trợ đặt cọc tiền thuê nhà

Để tiếp cận hỗ trợ của HOPWA, bạn phải gặp người quản lý hồ sơ, người sẽ đánh giá khả năng hội đủ điều kiện và nhu cầu nhà ở của bạn.

Hiện tại, có một danh sách chờ hỗ trợ HOPWA; tuy nhiên, người quản lý hồ sơ cũng có thể giúp bạn xác định và tiếp cận các nguồn nhà ở khác trong cộng đồng.

Xem chính sách Tiết lộ và Sử dụng Dữ liệu Hệ thống Thông tin Quản lý Người vô gia cư (HMIS) của chúng tôi tại đây.

Chia sẻ tài nguyên này