Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Diễn đàn Sáng kiến Phòng chống Vô gia cư Thanh niên LGBTQ

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm về kế hoạch ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng vô gia cư của thanh niên LGBTQ cũng như cách tổ chức của bạn có thể đóng góp. Thông tin chúng tôi sẽ chia sẻ thể hiện đỉnh cao của nhiều giờ làm việc của nhiều bên liên quan trong cộng đồng. Sự kiện này được thực hiện bởi The Frees Foundation.
Ngày: Thứ tư, ngày 24 tháng 9
Thời gian: 12:00 - 4:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Montrose, 401 Branard Street, Phòng 106/107
Một bữa trưa nhẹ sẽ được cung cấp cho những người Rsvp trước 5 giờ chiều ngày 9/19.  Bạn vẫn có thể Rsvp và tham dự mà không cần tùy chọn ăn trưa bằng cách điền và gửi biểu mẫu bên dưới.

Name(Required)