Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Cuộc họp kinh doanh hàng tháng NA – 110

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

13 tháng 4 @ 6:30 chiều 20:00

Các cuộc thảo luận trong các cuộc họp kinh doanh thường bao gồm các mục như đảm bảo có sẵn nguồn tài liệu tốt và bầu chọn thành viên mới để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm. Đây cũng là lúc để thảo luận xem nhóm tại gia đang hoàn thành mục đích chính của nó tốt như thế nào; để mang thông điệp phục hồi đến người nghiện vẫn còn đau khổ (Truyền thống Năm).