Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Luật sư Tình nguyện Houston: Drive Thru Trợ giúp pháp lý

Có thể 15, 2021 @ 8 : 00 am - 11: 00 am

 

Chi tiết

Ngày:
15 Tháng Năm, 2021
Thời gian:
8:00 sáng - 11:00 sáng

Người tổ chức

Hội họp

Trung tâm Montrose
401 Branard St.
Houston, TX Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google
Phone
7135290037