Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Hiệu sách Blue Willow &; Trung tâm Montrose: Alex Sanchez

Ngày 24 tháng 7 năm 2020 @ 7:30 tối - 8:30 tối

Alex Sanchez sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện với Austin Ruiz, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị tại Trung tâm Montrose, để thảo luận về cuốn tiểu thuyết đồ họa You Brought Me the Ocean của Alex. Sự kiện này sẽ diễn ra trên luồng Facebook Live của chúng tôi.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 24 tháng 7 năm 2020
Thời gian:
7:30 tối - 8:30 tối
Thẻ sự kiện:
, , ,
Trang mạng:
https://www.facebook.com/montrosecenter/