Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CEU: CEU toàn diện | Ngày 16 &17 tháng 2023 năm XNUMX

"*" cho biết các trường bắt buộc

Ngày 16 tháng 11, 9 giờ sáng - 1 giờ chiều và ngày 17 tháng 11, 9 giờ sáng - 12 giờ trưa | 7 tín chỉ CEU

Khóa học toàn diện này bao gồm các chủ đề về HIV, STI, Lao, Viêm gan và Năng lực Văn hóa dành cho các chuyên gia tương tác với các nhóm dân cư đa dạng. Sự giao thoa về chủng tộc, sắc tộc, giới tính, khả năng, tôn giáo, tình trạng HIV, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới được thảo luận cùng với thông tin về tình trạng sức khỏe và tác động của chúng đối với dân số.

Name*
Address*
Bạn đã nghe về chúng tôi như thế nào?