Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Station Theatre giới thiệu Gay Agenda 2: The Queer Sequel

nhà ga 1230 Houston Avenue, Houston, TX, United States

Chương trình hài kịch queer hay nhất ở Houston là TRỞ LẠI! Lần này, nó đồng tính hơn, kỳ quặc hơn và kỳ lạ hơn! Tất cả số tiền thu được từ chương trình này sẽ được quyên góp cho Hatch Youth tại Trung tâm Montrose. Hatch Youth được dành riêng để trao quyền cho thanh thiếu niên LGBTQ, từ 13-20 tuổi, trở thành những công dân có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho xã hội. ĐỘI HÌNH [...]