Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Quỹ chủ nhật kỷ niệm 30 năm Tạp chí OutSmart

KIKI Houston 2409 Grant St, STE D, Houston, Texas, United States

Tham gia OutSmart cho một Ngày vui Chủ nhật kỷ niệm ba thập kỷ tin tức, giải trí và câu chuyện LGBTQ địa phương của những người làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên tuyệt vời. Với khách mời đặc biệt: buổi biểu diễn Harper Watters và Drag của Houston Ballet của Nữ hoàng Angelina, Blackberri và Dina Jacobs. (Chương trình bắt đầu lúc 4:30 chiều) Mang lại lợi ích cho Trung tâm Montrose!