Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Trung tâm Montrose: Bữa tiệc khởi động cho mùa xuân Gayla

Nhà máy màu 3303 Kirby Drive, Houston, United States

Bạn muốn biết làm thế nào bạn có thể giúp chấm dứt tình trạng vô gia cư của thanh thiếu niên LGBTQ ở Houston? Vui lòng tham gia với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Spring Gayla: TV Land vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng Tư, mang lại lợi ích cho các dịch vụ tái định cư nhanh chóng của Trung tâm Montrose cho thanh thiếu niên vô gia cư LGBTQ địa phương. Bữa tiệc Khởi động vào ngày 5 tháng Hai sẽ được tổ chức tại một trong những bữa tiệc yêu thích của chúng tôi [...]