Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Trung tâm Montrose: Westheimer Bar Crawl

Chúc Charlie ngủ ngon 2531 Kuester St, Houston, TX, United States

Westheimer Bar Crawl là một trò đùa ngắn vì một lý do chính đáng! Được tài trợ bởi Tito's Vodka và Saint Arnold Brewing, Tito's sẽ quyên góp 1 đô la cho mỗi đồ uống của Tito được bán và Saint Arnold sẽ quyên góp 0,50 đô la cho mỗi loại bia được bán cho Trung tâm Montrose. Đầu tiên, hãy đăng ký lúc 3 giờ chiều tại Goodnight Charlie's để biết bản đồ thu thập dữ liệu của bạn. [...]