Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dịch vụ

DANH SÁCH SỰ KIỆN CỦA TÔI

SPRY Montrose Diner

Monday, Dec 4, 2023, 9:00 AM

The Montrose Diner is an activities and lunch program. A free lunch is served at noon. Seniors 60 years old or…

Tìm hiểu thêm »

NA càng sớm càng tốt - 110

Monday, Dec 4, 2023, 12:00 PM

Open meeting

Tìm hiểu thêm »

Houston Polyamory Peer Discussion Group – 112/113

Monday, Dec 4, 2023, 7:00 PM

Free and open to the public. The HPPDG is open to those who identify as polyamorous or poly-curious. As the Montrose…

Tìm hiểu thêm »

All Recovery Meeting – 114

Monday, Dec 4, 2023, 7:30 PM

All Recovery Meetings welcome anyone who struggles with addiction, is affected by addiction, and/or anyone who supports the recovery lifestyle. All…

Tìm hiểu thêm »

NA càng sớm càng tốt - 110

Monday, Dec 4, 2023, 8:00 PM

Open to the public

Tìm hiểu thêm »

SPRY Montrose Diner

Tuesday, Dec 5, 2023, 9:00 AM

The Montrose Diner is an activities and lunch program. A free lunch is served at noon. Seniors 60 years old or…

Tìm hiểu thêm »

Save Montrose Live Oaks* – 114

Tuesday, Dec 5, 2023, 3:30 PM

Save Montrose Live Oaks is a group of concerned citizens who want to preserve mature trees on Montrose Blvd. We have…

Tìm hiểu thêm »

Montrose TIRZ and Save Montrose Live Oaks Discussion

Tuesday, Dec 5, 2023, 3:30 PM

Save Montrose Live Oaks is a group of concerned citizens who want to preserve mature trees on Montrose Blvd. We…

Tìm hiểu thêm »

Tâm thần phân liệt, Lưỡng cực và các rối loạn liên quan ẩn danh - 110

Tuesday, Dec 5, 2023, 5:45 PM

Một nhóm hỗ trợ ngang hàng dành cho những người mắc chứng rối loạn liên quan đến tâm thần phân liệt.

Tìm hiểu thêm »

Hatch Youth Tuesdays * - Trực tuyến

Tuesday, Dec 5, 2023, 6:00 PM

Các nhóm thả vào Hatch Youth dành cho thanh thiếu niên từ 13 đến 20 tuổi. Để đặt lịch hẹn tiếp nhận, vui lòng gửi email cho info@hatchyouth.org hoặc gọi 713.529.3590.

Tìm hiểu thêm »

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Chống bạo lực
Phục hồi sử dụng chất gây nghiện
Quản lý hồ sơ