Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CỬA HÀNG

Xét nghiệm HIV và viêm gan C

Quý vị có thể kiểm tra tính khả dụng của cuộc hẹn và lên lịch cuộc hẹn xét nghiệm thả vào bên dưới. Tất cả các cuộc hẹn đều hoàn toàn miễn phí.

GIỜ

  • Thứ Hai - Theo lịch hẹn
  • Thứ Ba - Thử nghiệm Đi bộ có sẵn từ 9 giờ sáng - 2 giờ chiều
  • Thứ Tư - Thử nghiệm Đi bộ có sẵn từ 12 - 5 giờ chiều
  • Thứ Năm - Thử nghiệm Đi bộ có sẵn từ 12 - 5 giờ chiều
  • Thứ Sáu - Thử nghiệm Đi bộ có sẵn từ 12 - 5 giờ chiều