Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CỬA HÀNG

Community Pride Celebration 2023 Youth Lounge Sponsorship

$ 10.000,00

Nhà tài trợ của Youth Lounge sẽ có quyền đặt tên cho Youth Lounge: “Doanh nghiệp/Tổ chức của bạn” Youth Lounge trên tất cả các tài liệu tiếp thị và biển báo sự kiện có đặt logo trên tất cả các quảng cáo dành riêng cho Youth Lounge. Ngoài ra, tài trợ của bạn sẽ bao gồm một kích hoạt cao cấp trong Youth Lounge. Tài trợ của bạn cũng bao gồm:

  • Bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội chuyên dụng trên tài khoản Hatch Youth
  • Vị trí trên tất cả các biển báo sự kiện của nhà tài trợ, bao gồm vị trí nổi bật của logo
  • Công nhận trên trang ủng hộ của trang web của Trung tâm Montrose trong một năm
  • Vị trí của logo và tên trên tất cả các chương trình khuyến mãi sự kiện
  • 8 vé vào phòng chờ VIP
  • Các lợi ích bổ sung như đã thảo luận với Trung tâm Montrose

Để biết thêm thông tin hoặc để tùy chỉnh gói tài trợ của bạn, hãy gửi email tới development@montrosecenter.org.

1 trong kho