Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích về khả năng truy cập trang web

CỬA HÀNG

Community Pride Celebration 2023 VIP Lounge Sponsorship

$ 7.500,00

The VIP Lounge sponsor will have naming rights to the Community Pride Celebration outdoor stage: The “Your Business/Organization” VIP Lounge on all marketing materials and creative. Additionally, your sponsorship will include a premium activation in the VIP Lounge with the opportunity to fully activate the space. Your sponsorship also includes:

  • Vị trí trên tất cả các biển báo sự kiện của nhà tài trợ, bao gồm vị trí nổi bật của logo
  • Công nhận trên trang ủng hộ của trang web của Trung tâm Montrose trong một năm
  • Vị trí của logo và tên trên tất cả các chương trình khuyến mãi sự kiện
  • Vé vào Phòng chờ VIP (số TBD cuối cùng với Trung tâm)
  • Các lợi ích bổ sung như đã thảo luận với Trung tâm Montrose

Để biết thêm thông tin hoặc để tùy chỉnh gói tài trợ của bạn, hãy gửi email tới development@montrosecenter.org .

1 trong kho