Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CỬA HÀNG

Community Pride Celebration 2023 Platinum Sponsor

$ 5,000.00

Các nhà tài trợ bạch kim sẽ nhận được vị trí cao cấp trong nhà hoặc ngoài trời với sự tư vấn của Trung tâm Montrose. Tài trợ của bạn cũng bao gồm:

  • Vị trí trên tất cả các biển báo sự kiện của nhà tài trợ
  • Công nhận trên trang ủng hộ của trang web của Trung tâm Montrose trong một năm
  • Vị trí của logo và tên trên tất cả các chương trình khuyến mãi sự kiện lớn
  • 6 vé vào VIP Lounge

Để biết thêm thông tin hoặc để tùy chỉnh gói tài trợ của bạn, hãy gửi email tới development@montrosecenter.org .