Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Đăng ký tổ chức TGiving

Trở lại năm nay trực tiếp, hãy tham gia cùng chúng tôi trong Phòng 106/107 cho Lễ kỷ niệm Tgiving hàng năm của chúng tôi! Bữa tiệc này miễn phí và mở cửa cho tất cả các cá nhân, gia đình, bạn bè và đồng minh chuyển giới ở mọi lứa tuổi. Vì đây là một potluck, bạn có thể đóng góp cho sự kiện bằng cách mang theo một món ăn chính (thịt, món chay / thuần chay, món tráng miệng), món ăn phụ, đồ uống hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả ba. Tuy nhiên, bạn không có nghĩa vụ phải mang theo bất cứ thứ gì. Chúng tôi sẽ có rất nhiều thức ăn cho khách đã đăng ký. Hãy đến và tận hưởng!

Lễ kỷ niệm TGIVING
Thứ ba, ngày 22 tháng 11
5-9 giờ chiều
Trung tâm Montrose, 401 Branard
Phòng 106/107