Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Ngày thế giới phòng chống AIDS

Ngày 1 tháng 12 năm 2020

|sự kiện định kỳ (Nhìn thấy tất cả)

Một sự kiện hàng năm bắt đầu lúc 12:00 sáng ngày 1 tháng 12, lặp lại vô thời hạn

Được Liên Hợp Quốc công nhận, ngày này là cơ hội để mọi người trên toàn thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 1 tháng 12 năm 2020
Trang web:
https://www.worldaidsday.org/