Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • This event has passed.

Công nhân đình công - 114

ngày 18 tháng 5 @ 6:30 chiều 8.30 tối

Chúng tôi là một phong trào độc lập, có cấp bậc tổ chức tại nơi làm việc của chúng tôi và trên đường phố chống lại các ông chủ và công chức chính trị của họ. Để biết thêm thông tin, liên hệ Johnson.sammee@gmail.com