Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

Bước ngoặt Crystal Meth Ẩn danh - 110

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

ngày 29 tháng 9 @ 6:30 chiều 7:45 chiều

Mở cửa cho công chúng. Cuộc họp của Crystal Meth Anonymous

Chi tiết

Ngày:
ngày 29 tháng 9
Thời gian:
18:30 – 19:45
Danh mục sự kiện: