Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Trans * Nhóm hỗ trợ tuyệt vời - Trực tuyến

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

12 tháng 1 @ 19:00 20:00

Gặp gỡ ảo qua Zoom vào các ngày Thứ Năm từ 7–8:30 tối, nhóm hỗ trợ đồng đẳng này là nơi những người chuyển giới, không song tính và không tuân theo giới tính có thể tìm thấy không gian khẳng định để chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng mạng lưới hỗ trợ, đặt câu hỏi và sáng tạo ràng buộc cộng đồng. Đồng minh cũng hoan nghênh. Những người tham dự quan tâm có thể tham gia cuộc họp Zoom ảo tại đây . Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Facebook Trans*Fabulous hoặc gửi tin nhắn đến amazingamy@wonderlandtranslations.net.

Phải từ 18 tuổi trở lên mới được tham dự.