Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

NA càng sớm càng tốt - 110

Ngày 15 tháng 11 năm 2022 @ 8:00 tối - 9:00 tối

Mở cửa cho công chúng. Ma túy ẩn danh.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Thời gian:
20:00 - 21:00
Danh mục sự kiện: