Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • This event has passed.

NA càng sớm càng tốt - 110

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

11 tháng 6 @ 6:00 chiều 19:00

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Tên, Narcotics Anonymous, không có nghĩa là tập trung vào bất kỳ loại thuốc cụ thể nào; Cách tiếp cận của NA không phân biệt giữa các loại thuốc kể cả rượu. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ LGBTQcenter@montrosecenter.org.