Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Trung tâm Montrose: Nhà ở cho sự ra mắt trong tương lai của chúng tôi

Tháng Tám 3, 2020

Chiến dịch Nhà ở cho tương lai của chúng ta mang lại lợi ích cho các dịch vụ tái định cư nhanh chóng cho giới trẻ LGBTQ+. Điều này bao gồm 18 tháng tiền thuê nhà, đồ nội thất và quản lý trường hợp toàn diện để giúp thanh thiếu niên của chúng tôi bắt đầu tuổi trưởng thành với sự độc lập và thành công. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhu cầu về chương trình này đã tăng lên rất nhiều.

Người tổ chức

Trung tâm Montrose
Phone
(713) 529-0037
Email
info@montrosecenter.org
Xem trang web tổ chức

Hội họp