Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Nhóm nam SPRY*

Ngày 1 tháng 5 @ 13:00 2:30 chiều

Nhóm trị liệu hỗ trợ khép kín dành cho nam giới đồng tính nam/bi từ 60 tuổi trở lên; với các cuộc thảo luận xung quanh lão hóa, sức khỏe, sức khỏe và tình dục. Đủ điều kiện và lượng cần thiết. Hầu hết bảo hiểm được chấp nhận. Giảm giá theo thang trượt và/hoặc trợ cấp có thể áp dụng cho những người đủ điều kiện. Liên hệ với Mike Ator LCSW-S theo số 713-800-0811.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 1 tháng 5
Thời gian:
1:00 chiều – 2:30 chiều
Danh mục sự kiện: