Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

ngày tinh thần

Ngày 19 tháng 10 năm 2024

|sự kiện định kỳ (Nhìn thấy tất cả)

Một sự kiện hàng năm bắt đầu lúc 12:00 sáng ngày 19 tháng 10, lặp lại vô thời hạn

Mọi người mặc màu tím để sát cánh cùng giới trẻ LGBTQ và lên tiếng chống lại sự bắt nạt của LGBTQ.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 19 tháng 10 năm 2024