Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

Tâm thần phân liệt, Lưỡng cực và các rối loạn liên quan ẩn danh - 110

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

ngày 30 tháng 5 @ 5:45 chiều 6:45 chiều

Một nhóm hỗ trợ ngang hàng dành cho những người mắc chứng rối loạn liên quan đến tâm thần phân liệt.

Chi tiết

Ngày:
ngày 30 tháng 5
Thời gian:
5:45 chiều - 6:45 chiều
Các hạng mục sự kiện:
,