Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Tâm thần phân liệt, Lưỡng cực và các rối loạn liên quan ẩn danh - 110

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

21 tháng 2 @ 5:45 chiều 6:45 chiều

Một nhóm hỗ trợ ngang hàng dành cho những người mắc chứng rối loạn liên quan đến tâm thần phân liệt.

Chi tiết

Ngày:
21 tháng 2
Thời gian:
5:45 chiều - 6:45 chiều
Các hạng mục sự kiện:
,