Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Tâm thần phân liệt & Rối loạn liên quan ẩn danh - 110

Ngày 1 tháng 11 năm 2022 @ 5:45 chiều - 6:45 chiều

Một nhóm hỗ trợ ngang hàng dành cho những người mắc chứng rối loạn liên quan đến tâm thần phân liệt.

Chi tiết

Ngày:
ngày 1 tháng 11 năm 2022
Thời gian:
5:45 chiều - 6:45 chiều
Danh mục sự kiện: