Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Tâm thần phân liệt, Lưỡng cực và những người ủng hộ rối loạn liên quan - 110

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

23 tháng 3 @ 5:45 chiều 6:45 chiều

Cuộc họp này dành cho bạn bè, gia đình và những người chăm sóc cho những người bị tâm thần phân liệt, lưỡng cực và các rối loạn liên quan.