Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Cứu con trai và anh em của chúng ta - Xã hội cho những người chuyển giới da màu - 111

24 tháng 3 @ 5:30 chiều 8.30 tối

Đây là không gian dành cho những người đàn ông da màu Chuyển giới kết nối thông qua các trò chơi và thảo luận thông thường. Tất cả những người đàn ông chuyển giới da màu và bạn bè/đồng minh đều được chào đón