Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Các nhà lãnh đạo đang lên Cupids và Cocktail*

9 tháng 2 @ 5:30 chiều 20:00

Tham gia cùng các nhà lãnh đạo đang lên cho sự kiện Cupids and Cocktails của chúng tôi vào Thứ Năm, ngày 9 tháng 5 lúc 30:XNUMX chiều. Sự kiện này miễn phí cho các thành viên có uy tín (với sự cho phép của NextGen Real Estate). Tham gia Rising Leaders trực tuyến vào hoặc trước ngày 9 tháng XNUMX để tham gia cuộc vui!

929 đường Westcott
Houston, Texas 77007 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google
(833) 891-1383
Xem trang web địa điểm