Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Nhóm buổi tối Re:MIND LGBTQIA+ – 112/113

ngày 24 tháng 4 @ 5:30 chiều 19:00

Họp nhóm hỗ trợ miễn phí hàng tuần cho những người mắc bệnh trầm cảm hoặc lưỡng cực, cũng như gia đình và bạn bè. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ l.little@remindsupport.org .

Chi tiết

Ngày:
ngày 24 tháng 4
Thời gian:
5:30 chiều - 7:00 tối
Các hạng mục sự kiện:
,