Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

Nhóm buổi tối Re:MIND LGBTQIA+ – 112/113

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

ngày 27 tháng 11 @ 5:30 chiều 19:00

Họp nhóm hỗ trợ miễn phí hàng tuần cho những người mắc bệnh trầm cảm hoặc lưỡng cực, cũng như gia đình và bạn bè. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ l.little@remindsupport.org .