Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Trung tâm Montrose: Đối thoại cộng đồng hàng tháng

Tháng Sáu 10, 2020 @ 6 : 00 pm - 8: 00 pm

Đối thoại cộng đồng là một chuỗi hội thảo về cuộc sống tại các điểm giao nhau của nhiều bản sắc phi trung tâm. Hãy đến để thưởng thức đồ ăn nhẹ, ở lại để thảo luận về bản sắc đồng tính, tính giao thoa, rào cản cấu trúc, v.v.!

Chi tiết

Ngày:
Ngày 10 tháng 6 năm 2020
Thời gian:
6:00 chiều - 8:00 tối
Thẻ sự kiện:
, , ,
Trang web:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodOirpz0vG9Km90QAQbuF0RB8RDb-18HM

Người tổ chức

Trung tâm Montrose
Điện thoại:
(713) 529-0037
E-mail:
info@montrosecenter.org
Xem trang web tổ chức

Hội họp

Thu phóng