Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Cuộc họp của Hội đồng LGBT về Cộng đồng Người cao tuổi - 106

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 @ 09:00 10:00

Cuộc họp cộng đồng chung của Hội đồng LGBT về Người cao tuổi để giáo dục những người tham dự về các vấn đề LGBT trong cộng đồng người cao tuổi và các dịch vụ, đồng thời thúc đẩy cầu nối giữa các dịch vụ người cao tuổi và Cộng đồng LGBT.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 13 tháng 12 năm 2022
Thời gian:
9:00 sáng – 10:00 sáng
Danh mục sự kiện: