Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Ngày quốc tế nhân dân phi nhị giới

Ngày 14 tháng 7 năm 2020

|sự kiện định kỳ (Nhìn thấy tất cả)

Một sự kiện hàng năm bắt đầu lúc 12:00 sáng ngày 14 tháng 7, lặp lại vô thời hạn

Ngày hàng năm tôn vinh sự đóng góp của những người không thuộc hệ nhị phân và tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng đến họ.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 14 tháng 7 năm 2020