Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Nhóm thảo luận ngang hàng Houston Polyamory – 112/113

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

ngày 24 tháng 4 @ 19:00 8.30 tối

Miễn phí và mở cửa cho công chúng. HPPDG mở cửa cho những người xác định là đa tình hoặc đa tình. Vì Trung tâm Montrose là một không gian khẳng định LGBTQ, chúng tôi yêu cầu tất cả khách của mình tôn trọng lẫn nhau và tránh những biểu hiện có thể bị coi là tiêu cực hoặc phân biệt đối xử. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với biểu mẫu liên hệ HPPDG ẩn danh của chúng tôi tại đây.