Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Thiết lập Bệnh viện & Tổ chức Houston Area NA * - 110

Tháng Mười Hai 18, 2022 @ 2: 00 pm - 3: 30 pm

Chỉ dành cho thành viên. Khởi xướng, điều phối và tiến hành tất cả các cuộc họp và hoạt động của các bệnh viện và tổ chức NA địa phương trong khu vực.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 18 tháng 12 năm 2022
Thời gian:
2:00 chiều - 3:30 chiều
Danh mục sự kiện: