Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Đại hội thành viên Quỹ Diana* – 106

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

ngày 17 tháng 5 @ 5:30 chiều 8.30 tối

Đây là cuộc họp riêng chỉ dành cho các thành viên để thảo luận về công việc kinh doanh của câu lạc bộ và cung cấp không gian cho các thành viên gặp gỡ.

Chi tiết

Ngày:
ngày 17 tháng 5
Thời gian:
5:30 chiều - 8:30 tối
Các hạng mục sự kiện:
,