Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

Nhóm hỗ trợ sắp ra mắt - 112/113

Ngày 1 tháng 11 @ 6:45 chiều - 8:15 tối

Miễn phí và mở cửa cho công chúng. Nhóm hỗ trợ để các thành viên cộng đồng thảo luận và được giáo dục về các vấn đề sắp công khai. Độ tuổi 18+

Chi tiết

Ngày:
01 tháng 11
Thời gian:
18:45 - 20:15
Danh mục sự kiện: