Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Nhóm hỗ trợ sắp ra mắt – trực tuyến

3 tháng 5 @ 6:45 chiều 8:15 tối

Miễn phí và mở cửa cho công chúng. Nhóm hỗ trợ để các thành viên cộng đồng thảo luận và được giáo dục về các vấn đề sắp công khai. Độ tuổi 18+

Chi tiết

Ngày:
3 tháng 5
Thời gian:
18:45 – 20:15
Danh mục sự kiện: