Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích về khả năng truy cập trang web

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Hiệp hội Dân sự của Montrose Commons đầu tiên * - 106

Ngày 15 tháng 11 năm 2022 @ 7:00 tối - 8:30 tối

Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết quay lại các cuộc họp trực tiếp ngay sau khi hướng dẫn Y tế Công cộng xóa các cuộc họp lớn trong nhà một lần nữa.

Chúng tôi khuyến khích người tham dự thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn sức khỏe cá nhân và cộng đồng hợp lý khi tham dự các sự kiện trong nhà. Mặt nạ được yêu cầu trong tất cả các khu vực chung tại Trung tâm Montrose và được yêu cầu trong phòng 106, trừ khi ăn hoặc uống.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Thời gian:
7:00 tối - 8:30 tối
Danh mục sự kiện: